Impressum

Dussmann Polska

Adres firmy

Dussmann Polska
Twarda 18
00-105 Warszawa
+48 22 82722-90
sekretariat@dussmann.pl

Reprezentacja spółki

Zarządzanie: Wojciech Pawlowski

KRS

Nr. 0000036200

NIP

PL 5260028535

Koncepcja, układ i wykonanie techniczne

Wob AG
Werner-Heisenberg-Straße 6a-10
68519 Viernheim
www.wob.ag

Arbitraż sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS). Nie jesteśmy chętni ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed arbitrem zgodnie z niemieckim prawem konsumenckim (VSBG).