Impressum

Dussmann Polska

Adres firmy

Dussmann Polska
Twarda 18
00-105 Warszawa
+48 22 82722-90
sekretariat@dussmann.pl

Reprezentacja spółki

Zarządzanie: Wojciech Pawlowski

KRS

Nr. 0000036200

NIP

PL 5260028535

Koncepcja, układ i wykonanie techniczne

Wob AG
Werner-Heisenberg-Straße 6a-10
68519 Viernheim
www.wob.ag

Arbitraż sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS). Nie jesteśmy chętni ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed arbitrem zgodnie z niemieckim prawem konsumenckim (VSBG).

Odpowiedzialność za treść

Jeżeli nie ustalono inaczej, wszelkie prawa zastrzeżone. Nie bierzemy odpowiedzialności za aktualizacje, poprawność lub kompleksowość danych. Dotyczy to również hiperłączy. Zmiany i uzupełnienia danych realizowane są bez wcześniejszej zapowiedzi.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych należących do podmiotów trzecich. Nie możemy wpływać na zawartość takich stron internetowych i dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich zawartość. Odpowiedni operator strony internetowej jest odpowiedzialny za treść. W przypadku linków do witryn sprawdzane są treści pod kątem naruszenia prawa, a linki nie są tworzone w przypadku rozpoznania treści niezgodnych z prawem. Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Po uzyskaniu wiedzy o naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy odpowiednie linki.

Prawo autorskie

Treść tej strony internetowej została stworzona przez operatora i podlega polskiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz jakakolwiek forma komercjalizacji takich materiałów poza zakresem prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Nieautoryzowane kopiowanie lub pobieranie informacji zawartych na tej stronie jest niedozwolone i karalne.