Zielone drzewo między budynkami

Zrównoważony rozwój w firmie Dussmann

Ekologiczny. Społeczny. Ekonomiczny.

Działając jako firma rodzinna i międzynarodowy dostawca usług, pragniemy rozwiązywać problemy naszych klientów i współtworzyć przestrzenie do życia i pracy. Kluczową kompetencją jest dla nas tworzenie zrównoważonych rozwiązań. Z tego względu odpowiedzialne i etyczne działanie zawsze było jedną z fundamentalnych zasad naszej firmy. Innymi słowy: Dla nas zrównoważony rozwój nie jest modnym hasłem - to sposób, w jaki prowadzimy działalność.

Naturalnie nie oznacza to, że wszystko udaje nam się wykonać perfekcyjnie. Stale dążymy do tego, aby być jeszcze lepsi. W tym celu Grupa Dussmann, jako jednostka dominująca, wyznaczyła konkretne cele i opracowała narzędzia do monitorowania i dokumentowania ich realizacji. W ten sposób my również możemy mierzyć się z nimi i uczyć się na ich podstawie. Działając w sposób zrównoważony, usprawniamy nasze procesy biznesowe we wszystkich obszarach - ekologicznym, społecznym i ekonomicznym.

Zrównoważony rozwój w Grupie Dussmann

Zrównoważony rozwój jest bardzo ważną kwestią nie tylko dla firmy Dussmann, ale dla całej Grupy Dussmann. Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat raportu zrównoważonego rozwoju Grupy?

Zintegrowany system zarządzania

Założenia polityki zrównoważonego rozwoju

Doskonale o tym wiemy: Polityka zrównoważonego rozwoju nie jest jednorazowym działaniem, lecz ciągłym procesem. Aby go zorganizować, kontrolować i monitorować, uczyniliśmy naszą politykę zrównoważonego rozwoju częścią zintegrowanego systemu zarządzania. W ten sposób mapujemy i strukturyzujemy wszystkie metody i instrumenty, które opracowujemy w obszarach jakości, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Postępując w ten sposób, ściśle przestrzegamy międzynarodowych norm środowiskowych, energetycznych i jakościowych. Wyróżnia nas zintegrowany system zarządzania certyfikowany zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i częściowo ISO 50001. Zadowolenie i satysfakcja naszych pracowników, partnerów biznesowych i klientów są miarą naszego sukcesu.